ФИЛТЪР ВИСОКОЧЕСТОТЕН MC-114

не е наличен не е наличен
ФИЛТЪР ВИСОКОЧЕСТОТЕН MC-114

ФИЛТЪР ВИСОКОЧЕСТОТЕН MC-114

Честота на срязване ............... 4.0 KHz

Стръмност на срязване............ 18dB/Oct.

Допустима мощност................. 500 Вт.RMS

Импеданс на ВЧ-говорител...... 16 Ом

Вградена защита от претоварване .

 

Цена: 26.00 лв.
21.67 лв. без ДДС
не е наличен не е наличен