Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.


Потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор до 14-дневен срок от доставката, като върне закупените продукти във вида (с количество или качество), в който са му били доставени, като фирмата собственик на сайта ще възстанови заплатената сума.  На възстановяване не подлежат допълнителните разходи във връзка с доставката на продукти. 
Потребителят може по избор:
- да изпрати попълнения формуляр за отказ образец, на адрес: гр. София, ул. Клокотница 4
- да ни уведоми изрично за това по друг, удобен за Потребителя начин (примерно чрез факс, писмо, изпратено по пощата, електронна поща и други).
Необходимо е също така Потребителят да представи/изпрати оригинал или копие от касова бележка или фактура, издадени при закупуване на продукта, след което крайната продажна цена ще бъде възстановена на Потребителя.
Казаното в настоящите общи условия в раздела “Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена” се прилага изцяло и в случаите, в които договорът от разстояние има за предмет онлайн покупка на изплащане, с тази разлика, че в последния случай, Потребителят задължително следва да отправи всички свои претенции за договора за кредит директно към съответната финансова институция, кредитирала онлайн покупката предмет на отказа. С оглед избягване на всякакво съмнение фирмата собственик на сайта няма да разглежда и няма да удовлетворява каквито и да е парични претенции, отправени от страна на Потребителя в случаите на отказ от договор с предмет онлайн покупка на изплащане.
Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката.
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. Фирмата, която е собственик на сайта си запазва правото, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи консумативи, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.
Важно! Ако върнатата от купувача стока е използвана, продавачът не се ангажира, че ще възстанови цялата сума, заплатена при нейното закупуване!
Не се приема отказ от продажбата и за продукти, които са изготвени по поръчка или съгласно индивидуалните предпочитания на Потребителя, както и в останалите случаи по чл. 57 от Закона за защита на потребителите.
Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на фирмата доставчик преди изтичането на 14-дневния срок.